Vlastnické právo informací uvedených na stránce

Vlastníkem obsahů uvedených na internetové adrese rovitex.hu je společnost ROVITEX Hungary Kft. Informace, uvedené na internetových stránkách může kdokoliv bez omezení číst, uložit je na svém počítači, nebo vytisknout, za účelem pozdějšího prohlídání nebo výkladu. Je však zakázáno bez souhlasu vlastníků autorských práv dále zužitkovat informace, uvedené na stránce, jakoukoli formou je změnit a zobrazovat bez souhlasu. Společnost ROVITEX Hungary Kft. si jako příjemce užívacích práv vyhrazuje veškerá další práva související s uvedenými materiály, v případě potřeby tato svá práva uplatní i soudní cestou.

Osobnostní právo a ochrana údajů

Internetová stránka rovitex.hu během své činnosti všemi dostupnými prostředky chrání osobnostní práva svých návštěvníků a klientů, dodržuje nařízení občanského zákoníku a zákona LXIII. z roku 1992 o ochraně osobních údajů a zveřejňování údajů veřejného zájmu. E-mailová adresa, zadaná během registrace, je tajná, s výjimkou případu, kdy uživatel zvlášť žádá, aby byla zveřejněna a komukoliv přístupná. Společnost ROVITEX Hungary Kft. v takovém případě nebere žádnou odpovědnost za zneužití, související s e-mailovou adresou. Společnost ROVITEX Hungary Kft. si vyhrazuje právo posílat na e-mailovou adresu, zadanou během registrace, informační zpravodaj o zprávách a službách, poskytovaných samotnou společností a jejími partnery. O návštěvnosti rovitex.hu vypracováváme statistiku, za účelem neustálého vývoje stránky. Společnost ROVITEX Hungary Kft. prohlašuje, že žádným způsobem nezneužije údaje, které jí byly poskytnuty.

Internetové odkazy

Kdokoliv může bez omezení umístit na své webové stránce internetový odkaz na rovitex.hu. Bez písemného souhlasu společnosti ROVITEX Hungary Kft. je přísně zakázáno kteroukoli stránku rovitex.hu uvádět jako zarámovanou aplikaci jiných webových stránek, působící jako součást vlastní stránky. Společnost ROVITEX Hungary Kft. a nezávislí poradci, zodpovědní za obsah a vývoj stránky, se distancují od případů, kdy je internetový odkaz na rovitex.hu umístěn na stránkách s obsahem, lišícím se od jejich záměrů, nebo na stránkách s obsahem, který je v rozporu s právními předpisy.