Tyto obchodní podmínky stanovují obvyklé smluvní podmínky pro prodej za velkoobchodní ceny, mezi společností Rovitex Hungária KFT (dále jen Rovitex) a distributory. Obchodní podmínky budou zveřejněny především na internetových stránkách společnosti, společnost Rovitex si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek bez předchozího oznámení.

Oblast obchodu

Podniková skupina Rovitex má centrální velkoobchodní sklad v Maďarsku, ve městě Pécs, a své produkty prodává kromě více zemí v Evropě i v četných jiných zemích světa.

Skupiny produktů

Dvě hlavní skupiny produktů, prodávaných společností Rovitex:

  • Produkty Homedeco
  • Produkty Walldeco

 

Společnost Rovitex si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit prodej kterékoliv skupiny produktů, nebo kteréhokoliv produktu, respektive kdykoliv zařadit do své nabídky nové produkty. Své obchodní partnery zpravidla informuje prostřednictvím regionálních obchodních zástupců, nezavazuje se však k tomu.

Používání značek, názvů značek, souvisejících s produkty, prodávanými společností Rovitex, jakož i jejich vizuálního zobrazení, je vázáno výhradně na předchozí písemný souhlas společnosti Rovitex. Výjimku tvoří umístění reklamních materiálů (plakáty, katalogy, tabule a jiné POS materiály) v prodejně, v takovém případě je možné umístit materiály v prodejně po ústní dohodě s obchodním zástupcem společnosti Rovitex.

Kontaktní osoby pro obchod

  • Oddělení prodeje (obchodní zástupci, key account manager)
  • pracovníci zákaznického centra
  • Maloobchodní jednotka / vedoucí oddělení Horeca

Stříhací program

Společnost Rovitex provozuje pro zvlášť určený metrový textil stříhací program. Minimální množství, které si lze ve stříhacím programu objednat, je 1 běžný metr, množství může stoupat po 10 cm. Společnost Rovitex se ve stříhacím programu zavazuje odeslat objednanou látku odstřiženou na míru, zaručeně bez vytažených vláken, bez chyb tkaní, s příplatkem za stříhání.

 

Metrový textil

V případě metrového textilu bezchybnost tkaní zaručujeme tolerancí, odpovídající mezinárodním standardům, to jest 3 chyby na 10 metrů textilu.

Množství textilu na rolích je zpravidla 30 bm, z čehož obecně uznávaná odchylka množství činí + / – 1,5% (výjimku tvoří např. vyšívaný metrový textil).

Na žádost zákazníka lze rolky, s množstvím přesahujícím 30 bm, bezplatně rozdělit na polovinu, respektive role dekor textilu, s množstvím přesahujícím 30 bm, za příplatek 10% rozdělit na třetiny.

Produkty Walldeco

Společnost Rovitex Hungária Kft je na území Maďarska výhradním distributorem tapet, vyráběných závodem Rasch GMBH. Seznam prodávaných katalogů s produkty, které mohou být na skladě, nebo je lze předobjednat, společnost Rovitex oznamuje svým partnerům prostřednictvím zpravodaje, respektive svých obchodních zástupců.

Objednávky na produkty, které nejsou na skladě, jsou výrobcem předávány každý týden v úterý, produkty jsou doručeny do skladu na následující týden v pondělí. Z tohoto důvodu můžeme předat pouze objednávky, které nám byly doručeny do pondělí večera. Objednávky na tapety, které nejsou na skladě, mohou být zrušeny pouze před předáním objednávky výrobci!

Pokud objednávka tapet, které nejsou na skladě, nedosáhne množství celého kartonu, výrobce účtuje příplatek 20%, který účtujeme dále zákazníkům. U produktů Covers činí příplatek za neúplný karton 30%!

Na produkty Rasch lze podat objednávky 4 denní expresní poštou, jejíž dodací poplatek je v současnosti netto 3 000, – HUF za každý započatý karton.

Pravidla pro vrácení zboží a podávání reklamácií

Společnosti Rovitex lze vrátit pouze zboží v nekonfekčním stavu, čisté, zabalené.

Na produktech, prodávaných společností Rovitex, jsou pokyny k jejich ošetřování uvedené pomocí mezinárodních piktogramů. Nebereme odpovědnost za škody, způsobené nedodržením pokynů k ošetření.

Reklamace od partnerů přijímáme pouze v písemné formě, dokumentované fotografií. Společnost reklamované zboží okamžitě opakovaně zašle a na dovezení chybného produktu objedná přepravu GLS, pokud hodnota reklamovaného zboží dosáhne mezní hodnoty 3 €. Vadný produkt zákazník zabalí spolu s reklamačním dokumentem, zaslaným zákaznickým centrem a vyplněným zákazníkem. Nesplnění těchto podmínek nám neumožňuje zpracování vráceného produktu. Produkt po vrácení do skladu podrobíme kontrole kvality a pokud naší kolegové reklamaci uznají jako oprávněnou, hodnota produktu bude nejpozději do 8 pracovních dní dobropsána.

Při reklamaci tapet je při vrácení produktu nutné i vrácení původního balení.

Přijímání objednávek

Společnost Rovitex přijímá objednávky podané e-mailem, faxem, v internetovém obchodě, cestou obchodního zástupce, nebo telefonicky zákaznickému centru. Na telefonicky podané objednávky reklamace nepřijímáme!

Společnost Rovitex na každou objednávku zašle zákazníkovi písemné potvrzení, spravidla do 1 hodiny, nejpozději však do 1 pracovního dne. Produkty, které jsou na skladě, budou dodány nejpozději do 5 pracovních dnů, v případě objednávky na produkt, který není na skladě, zákaznické centrum okamžitě, nejpozději však do 3 pracovních dnů informuje zákazníka o předpokládané dodací době.

Objednávky, jejichž čekací doba překročila 12 týdnů, společnost Rovitex, po předchozí dohodě se zákazníkem, zruší.

Ceny, akce

Společnost Rovitex své ceny zveřejňuje v aktuálním ceníku a vyhrazuje si právo změny cen kdykoli, bez předchozího oznámení. Společnost Rovitex pravidelně vyhlašuje marketingové akce, které platí do uplynutí zadaného termínu, do vyprodání zásob a nelze je kombinovat s jinými slevami nebo akcemi.

Platební podmínky

První objednávka nového zákazníka bude splněna formou platby na dobírku.

Objednávka s hodnotou nižší, než netto 25.000 HUF, je možná pouze s platbou na dobírku.

Možnost dodatečné, odložené platby poskytujeme na dobu 8 – 30 dní, na základě individuálního posouzení, platební morálky a hodnocení úvěrové spolehlivosti, do výšky individuálního úvěrového rámce, určeného pro zákazníka. V případě nezaplacené faktury dodáváme zboží pouze po převodu předem, nebo s platbou na dobírku.

V případě projektové objednávky produktů, které nejsou na skladě, prosíme o uhrazení 50% hodnoty objednávky bankovním převodem předem. Po připsání částky na náš bankovní účet (den podání objednávky) odešleme objednávku výrobci.

Společnost Rovitex si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do uhrazení protihodnoty zboží zákazníkem, a tak vlastnické právo zboží přechází na zákazníka po úplném uhrazení protihodnoty zboží.

Způsob dodání a dodací náklady

Způsob dodání: kurýrní službou GLS.

Dodací náklady objednávky, v hodnotě nedosahující částku 25.000, – HUF, v současnosti činí netto

1.190, – HUF, při objednávkách s hodnotou nad 25.000, – HUF dodací náklady přebírá společnost Rovitex. V případě objednávky vzorků a katalogu tapet je hraniční hodnota objednávky netto

10.000, – HUF.

Při dodatečné dodávce, pokud hodnota původní objednávky dosáhla hranice dodání bez dodacích nákladů, za dodání zbývajících produktů neúčtujeme dodací náklady.

 

Pécs, dne 24. dubna 2019