Neustále sledujeme veřejné soutěže, pomáháme tak našim partnerům a klientům tím, že k projektům, napomáhajícím neustávající rozvoj a vzdělávání, pomocí veřejných soutěží přidělujeme i zdroje.

Příjemcem soutěží před podáním nabídky, během vyhodnocování, respektive vítězné nabídky je u všech níže uvedených soutěží společnost:

Rovitex Hungária Kft.

7631 Pécs, Reménypuszta 8.

Tel.: +36/72-547-100

Sponzorování účasti společnosti Rovitex Hungária Kft. na zahraničních veletrzích v letech 2015, 2016, 2017.

Číslo kódu: GINOP-1.3.1-15-00258
Výše dotace: 19 312 790,- HUF
Míra dotace: 50%
Celkové náklady projektu: 38 625 581,- HUF

Sponzorující organizace: Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministerstvo národního hospodářství), 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Podpora vzdělávání na pracovišti pro mikro- a malé podniky
Číslo kódu: TÁMOP-2.1.3-2012
Stav: Uzavřená

Flexibilní pracovní místa
Číslo kódu: TÁMOP-2.4.5-12/7-8
Stav: Probíhá realizace

Odborná podpora fyzické aktivity, sloužící upevnění zdraví populace a rozšiřování komunit volnočasových sportů
Číslo kódu: TÁMOP-6.1.2-12/11-2
Stav: Uzavřená

Budování skladu pro společnost Rovitex Hungária Kft.
Číslo kódu: GOP-2.1.11/B-2012-0077
Stav: Probíhá realizace

Celkové náklady projektu:261 306 973,- huf
Částka dotace: 91 457 441.- HUF

Řídící orgán: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Národní agentura pro rozvoj), 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638

Rozvoj pobočky společnosti Rovitex Hungária Kft.
Číslo kódu: DDOP-1.1.1/D-11-2011-0043
Stav: 2012. Uzavřená

Zavedení systému podnikového managementu ve společnosti Rovitex Hungária Kft.
Číslo kódu: GOP-2.2.3/09.2010-0275
Stav: 2010. Uzavřená

Spolupracující organizace: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Národní centrum hospodářského rozvoje a.s.), 1139 Budapest, Váci út 83., tel.:06 40 200- 617
Řídící orgán: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Národní agentura pro rozvoj), 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638

Nákup strojů pro společnost Rovitex Hungária Kft.

Číslo kódu: GOP-2.1.1-08/A-2008-0867
Stav: Uzavřená

Spolupracující organizace: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Národní centrum hospodářského rozvoje a.s.), 1139 Budapest, Váci út 83., tel.:06 40 200- 617