Dreptul de proprietate asupra informațiilor de pe această pagină

Conținutul aflat la adresa de internet rovitex.hu reprezintă proprietatea societății ROVITEX HUNGÁRIA Kft. Oricine poate citi în mod liber informațiile de pe pagina web și le poate salva pentru vizualizare sau interpretare ulterioară, ori le poate imprima. Cu toate acestea, fără acordul titularului drepturilor de autor este interzisă utilizarea, indiferent sub ce formă, a informațiilor de pe acest site, modificarea în orice fel și prezentarea lor fără permis. În legătură cu materialele prezentate ROVITEX HUNGÁRIA Kft., în calitate de beneficiar al drepturilor de exploatare, își menține toate drepturile aferente și, dacă este necesar, le validează chiar și prin mijloace judiciare.

Confidențialitatea și securitatea datelor

Site-ul rovitex.hu protejează dreptul la confidențialitate al vizitatorilor și clienților săi cu toate instrumentele de care dispune, respectă dispozițiile Codului civil și prevederile legii LXIII. din anul 1992 referitoare protecția datelor cu caracter personal și publicarea datelor de interes public. Adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării este confidențială, cu excepția cazului în care utilizatorul solicită în mod expres ca aceasta să fie publică și să devină disponibilă oricui. În acest caz ROVITEX HUNGÁRIA Kft. nu își asumă nicio răspundere pentru abuzurile legate de adresa de e-mail. ROVITEX HUNGÁRIA Kft. își rezervă dreptul de a trimite la adresa de e-mail specificată în timpul înregistrării un buletin informativ cu privire la știrile și serviciile sale și ale partenerilor săi. Asupra vizitelor paginii web rovitex.hu întocmim statistici în vederea dezvoltării sale continue. ROVITEX HUNGÁRIA Kft. declară că nu abuzează în nici un fel de datele care intră astfel în posesia sa.

Referințe pe internet

Oricine poate amplasa în mod liber pe propria sa pagină web referințe care să conducă la rovidex.hu. Fără acordul scris al ROVITEX HUNGÁRIA Kft. este strict interzisă rularea oricărei pagini a site-ului rovitex.hu în cadrul unui alt site web ca și când ar face parte din acela. ROVITEX HUNGÁRIA Kft. și consilierii independenți responsabili de conținutul și dezvoltarea site-ului web se desolidarizează de cazurile în care referințe care conduc la rovitex.hu sunt amplasate pe pagini cu conținut contrar intențiilor sale sau care contravin legilor.