Stav naših kolega o Rovitex kompaniji:

 

„U finansijskom odseku vlada odlična atmosfera. Svakodnevno se suočavamo sa različitim situacijama, koje svako od zna rešavati na pravi način, a ukoliko za tim postoji potreba, onda sve rešavamo timski. Mi zavisimo jedni od drugih i ako se medjusobno pomažemo, svi ćemo biti efikasniji.”
Nikolett Selmeci (finansijski asistent)


 

 

 

 

 

 

 

 

  „Danas je najbitnije je imati stabilan posao, a to mi obezbeđuje kompanija Rovitex. Volim obavljati poslove u magacinu, gde svakog dana rešavam nove i drugačije zadatke. Osećam da sam tamo potreban.”
Zoltán Gallai (šef magacina)


„Nakon 32 godine rada, u potrazi za promenama i profesionalnim usavršavanjem, naišla sam na posao koju je oglasila kompanija Rovitex. Na moju odluku je najviše uticalo usmerenje ka domaćem i stranom tržištu, kao i njegovim planovima i ciljevima.”
Edit Nagy Sándorné (Knjigovođa)


 

 

 

 

 

 

 

 

“Volim raditi ovde jer posao nikad nije jednoličan, uvek sam suočen sa novim izazovima.”
Norbert Schiller (asistent prodaje)


 

Ukoliko želite da budete deo našeg tima, pogledajte aktuelne ponude za posao.

There are currently no jobs available. Please come back later.