U saradnji sa Univerzitetom u Pečuju, Fakultetom zdravstvenih nauka, Rovitek je izumeo inovativnu, ekološki svesnu tehnologiju impregnacije tekstila koja će revolucionisati mađarsko tržište tekstila.

Proizvod koji menja svakodnevni život: antibakterijski tekstil

Naš glavni cilj je bio da razvijemo ekološki osvešćenu tehnologiju impregnacije tekstila koja je dostupna svima.

Rezultat? Inovativni tip tkanine koji iz baze za istraživanje i razvoj i fabrike za impregnaciju stiže do domova, hotela, zdravstvenih ustanova ili gde god je potrebno.

Zašto je bilo hitno razviti takvu tehnologiju?

Drastičan porast stanovništva naše Zemlje je veliki doprinos povećanju broja zaraznih bakterijskih i virusnih bolesti.

Zašto je bolji izbor od konvencionalnog materijala?

  • Efikasna zaštita od adhezije i umnožavanja patogena
  • Široka upotreba: domovi, zdravstvene ustanove, hoteli itd.
  • Tehnologija koja vodi računa o životnoj sredini
  • Dugoročno rešenje za 1-1,5 godina
  • Efikasna zaštita tokom nekoliko ciklusa pranja, u zavisnosti od koncentracije
  • Tehnologija bez mirisa

 

Antibakterijsko tkivo za održiv svakodnevni život!

Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji, nema viška, jer:

  • Ostaci impregnacije se ponovo koriste
  • Odloženi tekstil se reciklira

Saznajte više o ovom revolucionarnom procesu od dr. Lasla Marka, vanrednog profesora i Norberta Romeisa, generalnog direktora Roviteka.