Pravo vlasništva informacija na veb sajtu

Vlasnik sadržine pod adresom veb sajta rovitex.hu je ROVITEX HUNGÁRIA Kft. Informacije što se nalaze na internet stranicama bilo ko može slobodno da čita, pohrani na svoj kompjutor radi kasnijeg pregledavanja i analize ili ih isprinta. Zabranjeno je međutim bez dozvole vlasnika dalje korišćenje informacija sa stranica, promena u bilo kom obliku ili objava bez dozvole. Sva ostala prava u vezi objavljenih materijala ROVITEX HUNGÁRIA Kft. kao ovlašteni prava zadržava za sebe koji će u slučaju potrebe svoja prava da ostvari i sudskim putem.

Individualna prava i bezbednost podataka

Veb sajt rovitex.hu tokom rada svim raspoloživim sredstvima štiti individualna prava svojih posetioca te stranaka, poštivaju se navodi Građanskog zakonika te navodi zakona broj LXIII od 1992. godine o zaštiti individualnih podataka te javnosti podataka od opšteg interesa. E-mail adresa upisana prilikom registracije je tajna, izuzev slučajeva kada korisnik izričito traži da ona postane javna i dostupna bilo kome. ROVITEX HUNGÁRIA Kft. u tom slučaju ne prima na sebe nikakvu odgovornost za zloupotrebu e-mail adrese. ROVITEX HUNGÁRIA Kft. zadržava sebi pravo da na e-mail adresu upisanu prilikom registracije šalje newslettere s informacijama o sopstvenim te uslugama svojih partnera. O posećenosti rovitex.hu izrađuju se statistike radi kontinuisanog razvoja stranice. ROVITEX HUNGÁRIA Kft. izjavljuje kako ni na koji način neće da zlouporebi podatke što mu dospiju u posed.

Internetska pozivanja

Bilo ko slobodno može da na svoj veb sajt stavi internetsko pozivanje što pokazuje na rovitex.hu. Strogo je zabranjeno bez pismene dozvole ROVITEX HUNGÁRIA Kft. bilo koju stranicu rovitex.hu-a pokretati kao uokvirenu aplikaciju drugih veb sajtova poput dela sopstvenog veb sajta. ROVITEX HUNGÁRIA Kft. te nezavisni savetodavci odgovorni za sadržinu i razvoj veb sajta ograđuju se od slučajeva kada se na stranicama što su u suprotnosti sa njihovim namerama ili krše zakonske propise postavljaju internetska pozivanja što pokazuju na rovitex.hu.