Rovitex Hungária KFT redistributorski pravilnik 2.2

U ovom poslovnom pravilniku regulišu se uobičajeni ugovorni uveti važeći za prodaju po veleprodajnoj ceni između Rovitex Hungária KFT (nadalje Rovitex) te kupca-redistributora. Poslovni pravilnik objavljuje se u prvom redu na veb sajtu firme, Rovitex zadržava sebi pravo njegove promene bez prethodne obavesti.

Poslovno područje

Veletrgovačko skladišno središte grupacije firmi Rovitex nalazi se u Mađarskoj u gradu Pečuju, a svoje proizvode prodaje osim brojnih evropskih država i u druge države sveta.

Grupe proizvoda

Dve glavne grupe proizvoda što ih Rovitex prodaje:

  • homedeco proizvodi
  • walldeco proizvodi

 

Rovitex zadržava sebi pravo da bilo kad ukine prodaju bilo kojeg svog proizvoda, odnosno da bilo kad uvrsti u svoju ponudu nove proizvode. Svoje poslovne partnere obaveštava obično preko regionalnih zastupnika odnosno newslettera, međutim to ne uzima na sebe kao obavezno.

Upotreba brendova, naziva brendova što ih Rovitex distribuiše te njihova slikovna objava uvetovani su prethodnom pismenom dozvolom Rovitexa. Izuzetak čine promotivni materijali izrađeni od Rovitexa namenjeni za prodajna mesta (plakate, katalozi, table, ostali POS materijali) postavljeni u prodavnicama, koji se u tom slučaju mogu da postave uz usmeni sporazum sa zastupnikom Rovitexa.

Poslovni kontakti

  • komercijalno odelenje (regionalni zastupnici, key account saradnici)
  • saradnici informacionog odelenja
  • maloprodajne jedinice/rukovodilac Horeca odelenja

Krojni program

Rovitex u svojoj posebno definisanoj metarskoj robi vodi i krojni program. Minimalna količina što se može naručiti u okviru krojnog programa je 1 duljinski metar, koja količina može da raste za po 10 sm. Rovitex se u svom krojnom programu prima kako će po narudžbi da dostavi materijal garantovano bez uvlačenja niti i pogrešaka u tkanju, krojen na meru uz naračunavanje povišene cene na ime krojenja.

 

Metarska roba u rolama

U slučaju metarske robe tkanje bez pogrešaka garantuje se uz međunarodno primenjivane tolerancione granice, dakle po 3 pogreške na svakih 10 metara.

Duljina rola je obično 30 duljinskih metara, od čega je +/- 1,5 % količinskog otstupanja opšteprihvaćeno (izuzev npr. šlingana metarska roba).

Na zahtev kupaca role veće od 30 duljinskih metara besplatno mogu da se prepolove, odnosno dekor materijali iznad 30 duljinskih metara mogu da se režu u tri komada uz 10% povišenu cenu.

Walldeco proizvodi

Rovitex Hungária Kft je isključivi distributer tapetnih proizvoda tvornice Rasch GMBH na području Mađarske. Listu distribuisanih tapetnih kataloga, čiji proizvodi mogu da budu sa lagera ili prednaručeni, Rovitex partnerima objavljuje u svojim newsletterima odnosno preko svojih zastupnika.

Predaja nelagerskih narudžbi tapetne robe prema proizvođaču obavlja se svake sedmice utorkom, a roba u naše skladište stiže sledećeg ponedeljka. Zato predmetne sedmice u mogućnosti smo da predamo narudžbu što nam stigne do ponedeljka naveče. Narudžbe nelagerskih tapetnih proizvoda mogu da se otkažu samo pre dostave narudžbe prema proizvođaču!

U slučaju nelagerske narudžbe ispod kartonske količine proizvođač naračunava 20% višu cenu, koju obračunavamo našim kupcima. U slučaju Covers proizvoda povišena cena na ime otvaranja kartona je 30%!

Na Rasch proizvode postoji mogućnost narudžbe ekspresnom poštom sa rokom dostave od 4 dana, trošak dostave je u ovom trenutku neto 3.000 HUF po svakoj započetoj kartonskoj količini.

Pravila povratka robe i reklamacija

Rovitex pogrešnu robu vraća samo u nekonfekcionisanom, čistom obliku, upakovano.

Na robama što ih Rovitex distribuiše upute za tretman prikazane su međunarodno primenjivanim piktogramima. Ne primamo odgovornost za pogreške do kojih dođe usled nepoštivanja uputa za tretman.

Reklamacije se od partnera primaju samo u pismenom obliku dokumentovano fotografijama. Rovitex će robu za koju je uložena reklamacija bez odgode da pošalje ponovo, a za povratak pogrešne robe naručuje se GLS dostava, ukoliko njena vrednost prelazi 3 eura prema sadašnjim propisima. Pogrešnu robu naš  kupac pakuje, zajedno sa reklamacijskim dokumentom što ga je kupac popunio i što mu ga je dostavilo informaciono odelenje. U nedostatku toga nismo u stanju da obradimo vraćenu robu. Roba se nakon pristizanja u naše skladište podvrgava ispitivanju kvaliteta i ukoliko naše kolege reklamaciju smatraju opravdanom, vrednost robe se isplaćuje najviše u roku 8 radnih dana.

U slučaju reklamacija u vezi tapeta prilikom povratka proizvoda potrebno je da se vrati i originalno pakovanje.

Primanje narudžbe

Rovitex narudžbe roba prima samo putem e-maila, faksom, narudžbom preko veb robne kuće, preko svojih zastupnika ili telefonom preko informacionog odelenja. Za narudžbe predane preko telefona ne primamo reklamacije!

Rovitex svojim kupcima o svim narudžbama šalje pismene potvrde, obično u roku 1 časaa, ali najviše u roku 1 radnog dana. Proizvodi na lageru isporučuju se najviše u roku 5 radnih dana, u slučaju narudžbe sa nedostatkom na lageru kolega sa informacija će o verovatnom roku isporuke kupca da informiše bez odgode, ali najkasnije u roku 3 radna dana.

Narudžbe sa pričeknim rokom duljim od 12 sedmica Rovitex uz prethodni dogovor sa kupcom briše.

Cene, akcije

Rovitex svoje cene objavljuje u svom aktulanom ceniku i zadržava sebi pravo promene cena bez prethodne objave. Rovitex redovito pokreće marketinške akcije koje važe do objavljenog roka i do količine na skladištu te ne mogu da se spoje sa drugim popustima ili akcijama.

Uveti plaćanja

Prva narudžba novog kupca isporučuje se pouzećem.

Narudžba ispod neto 25.000.- HUF plaća se isključivo pouzećem.

Naknadna ili odgođena mogućnost plaćanja odobrava se nakon pojedinačne ocene, u skladu sa platežnim moralom kupca te spoljnom procenom kredibilnosti, do pojedinačno utvrđenog kreditnog okvira na svakog pojedinog kupca, uz isplatni rok od 8 do 30 dana. U slučaju zakašnjenja sa plaćanjem roba se isporučuje samo uz plaćanje unapred ili pouzećem.

U slučaju projektne narudžbe nelagerske robe 50%-tni iznos narudžbe plaća se doznakom unapred. Nakon pristizanja iznosa na naš račun (dan narudžbe) predajemo narudžbu prema proizvođaču.

Rovitex zadržava za sebe pravo vlasništva robe do isplate protuvrednosti robe, usled čega pravo vlasništva robe prelazi na kupca nakon potpune isplate protuvrednosti.

Način dostave i troškovi

Način isporuke: kurirskom službom GLS.

Ispod narudžbe neto 25.000.- HUF trenutno naračunavamo neto 1.190.- HUF dostavnih troškova, iznad neto 25.000.- HUF narudžbe trošak dostave primamo na sebe. U slučaju narudžbe uzorka i tapetnog kataloga granica neto iznosa je 10.000.- HUF.

U slučaju dodatne narudžbe, ukoliko je originalna narudžba dostigla granicu nenaračunavanja troškova dostave, pri isporuci preostalog dela ne naračunavamo troškove isporuke.

U Pečuju 24. aprila 2019.