Počas svojej práce som cestoval neustále doma aj v zahraničí. Pri pohľade na západný vývoj, mojím hlavným princípom bolo priniesť skúsenosti, trendy a vývoj na domácom trhu. Našim poslaním je poskytovať našim partnerom služby západnej kvality, poskytovať poradenstvo, dávať príklad inováciám a zvyšovať domácu textilnú kultúru na vyšší štandard.

Som veľmi hrdý na skutočnosť, že pri hľadaní profesionálnych obchodných vzťahov sme s mnohými našimi partnermi nadviazali priateľské vzťahy.

Pripravujeme sa na riešenie problémov digitálneho, zrýchleného sveta a obchodu na úrovni spoločnosti. Verím, že našim partnerom môžeme tiež poskytnúť dodávateľský a obchodný model, ktorý má za následok stabilitu, trhové výhody a rast ich podnikania.