Rovitex Hungária KFT obchodné podmienky pre distribútorov 2.2

Tieto obchodné podmienky stanovujú zvyčajné zmluvné podmienky pre predaj za veľkoobchodné ceny, medzi spoločnosťou Rovitex Hungária KFT (ďalej len Rovitex) a distribútormi. Obchodné podmienky budú zverejnené predovšetkým na internetovej stránke spoločnosti, spoločnosť Rovitex si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho oznámenia.

Oblasť obchodu

Podniková skupina Rovitex má centrálny veľkoobchodný sklad v Maďarsku, v meste Pécs, a svoje produkty predáva okrem viacerých krajín v Európe aj v početných iných krajinách sveta.

Skupiny produktov

Dve hlavné skupiny produktov, predávaných spoločnosťou Rovitex:

  • Produkty Homedeco
  • Produkty Walldeco

 

Spoločnosť Rovitex si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť predaj ktorejkoľvek skupiny produktov, alebo ktoréhokoľvek produktu, respektíve kedykoľvek pridať do svojej ponuky nové produkty.  Svojich obchodných partnerov spravidla informuje prostredníctvom regionálnych obchodných zástupcov, nezaväzuje sa však na to.

Používanie značiek, názvov značiek, súvisiacich s produktami, predávanými spoločnosťou Rovitex, ako aj ich vizuálneho zobrazenia, je viazané výhradne na predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Rovitex. Výnimku tvorí umiestnenie reklamných materiálov (plagáty, katalógy, tabule a iné POS materiály) v predajni, v takomto prípade je možné umiestniť materiály v predajni po ústnej dohode s obchodným zástupcom spoločnosti Rovitex.

Kontaktné osoby pre obchod

  • Oddelenie predaja (obchodní zástupcovia, key account manager)
  • pracovníci zákazníckeho centra
  • Maloobchodná jednotka / vedúci oddelenia Horeca

Strihací program

Spoločnosť Rovitex prevádzkuje pre zvlášť určený metrový textil strihací program. Minimálne množstvo, ktoré si možno v strihacom programe objednať, je 1 bežný meter, množstvo môže stúpať po 10 cm. Spoločnosť Rovitex sa v strihacom programe zaväzuje odoslať objednanú látku odstrihnutú na mieru, zaručene bez vytiahnutých vlákien, bez chýb tkania, s príplatkom za strihanie.

 

Metrový textil

V prípade metrového textilu bezchybnosť tkania zaručujeme toleranciou, zodpovedajúcou medzinárodným štandardom, to jest 3 chyby na 10 metrov textilu.

Množstvo textilu na rolkách je spravidla 30 bm, z čoho všeobecne uznávaná odchýlka množstva činí +/- 1,5% (výnimku tvorí napr. vyšívaný metrový textil).

Na žiadosť zákazníka možno rolky s množstvom presahujúcim 30 bm bezplatne rozdeliť na polovicu, respektíve rolky dekor textilu s množstvom presahujúcim 30 bm za príplatok 10% rozdeliť na tretiny.

Produkty Walldeco

Spoločnosť Rovitex Hungária Kft je na území Maďarska výhradným distribútorom tapiet, vyrábaných závodom Rasch GMBH. Zoznam predávaných katalógov s produktami, ktoré môžu byť na sklade, alebo sú na predobjednávku, spoločnosť Rovitex oznamuje svojim partnerom prostredníctvom spravodaja, respektíve svojich obchodných zástupcov.

Objednávky na produkty, ktoré nie sú na sklade, sú výrobcom odovzdávané každý týždeň v utorok, produkty sú doručené do skladu na nasledujúci týždeň v pondelok.  Z tohoto dôvodu môžeme odovzdať iba objednávky, ktoré nám boli doručené do pondelka večera. Objednávky na tapety, ktoré nie sú na sklade, môžu byť zrušené iba pred odovzdaním objednávky výrobcovi!

Pokiaľ objednávka tapiet, ktoré nie sú na sklade, nedosiahne množstvo celého kartónu, výrobca účtuje príplatok 20%, ktorý účtujeme ďalej zákazníkom. V prípade produktov Covers činí príplatok za neúplný kartón 30%!

Na produkty Rasch je možné podať objednávky 4 dňovou expresnou poštou, ktorej dodací poplatok je v súčasnosti netto 3 000,- HUF za každý začatý kartón.

Pravidlá vrátenia tovaru a podávania reklamácií

Spoločnosti Rovitex možno vrátiť iba tovar v nekonfekčnom stave, čistý, zabalený.

Na produktoch, predávaných spoločnosťou Rovitex, sú pokyny na ich ošetrovanie uvedené pomocou medzinárodných piktogramov. Neberieme zodpovednosť za škody, spôsobené nedodržaním pokynov na ošetrenie.

Reklamácie od partnerov prijímame iba v písomnej forme, dokumentované fotografiou. Spoločnosť reklamovaný tovar okamžite opakovane zašle a na dovezenie chybného produktu objedná prepravu GLS, pokiaľ hodnota reklamovaného tovaru dosiahne hraničnú hodnotu 3 €.   Chybný produkt zákazník zabalí spolu s reklamačným dokumentom, zaslaným zákazníckym centrom a vyplneným zákazníkom. Nesplnenie týchto podmienok nám neumožňuje spracovanie vráteného produktu. Produkt po vrátení do skladu podrobíme kontrole kvality a pokiaľ naší kolegovia reklamáciu uznajú za oprávnenú, hodnota produktu bude najneskôr do 8 pracovných dní dobropísaná.

Pri reklamácii tapiet je pri vrátení produktu potrebné aj vrátenie pôvodného balenia.

Prijímanie objednávok

Spoločnosť Rovitex prijíma objednávky podané e-mailom, faxom, v internetovom obchode, cestou obchodného zástupcu alebo telefonicky zákazníckemu centru.  Na telefonicky podané objednávky reklamácie neprijímame!

Spoločnosť Rovitex na každú objednávku zašle zákazníkovi písomné potvrdenie, spravidla do 1 hodiny, najneskôr však do 1 pracovného dňa. Produkty, ktoré sú na sklade, budú dodané najneskôr do 5 pracovných dní, v prípade objednávky na produkt, ktorý nie je na sklade, zákaznícke centrum okamžite, najneskôr však do 3 pracovných dní informuje zákazníka o predpokladanej dodacej dobe.

Objednávky, ktorých čakacia doba prekročila 12 týždňov, spoločnosť Rovitex, po predchádzajúcej dohode so zákazníkom, zruší.

Ceny, akcie

Spoločnosť Rovitex svoje ceny zverejňuje v aktuálnom cenníku a vyhradzuje si právo zmeny cien kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Rovitex pravidelne vyhlasuje marketingové akcie, ktoré platia do uplynutia zadaného termínu, do vypredania zásob a nemožno ich kombinovať s inými zľavami alebo akciami.

Platobné podmienky

Prvá objednávka nového zákazníka bude splnená formou platby na dobierku.

Objednávka s hodnotou nižšou ako netto 25.000 HUF je možná iba s platbou na dobierku.

Možnosť dodatočnej, odloženej platby poskytujeme na dobu 8 – 30 dní, na základe individuálneho posúdenia, platobnej morálky a hodnotení úverovej spoľahlivosti, do výšky individuálneho úverového rámca, určeného pre zákazníka. V prípade nezaplatenej faktúry dodávame tovar iba po prevode predom, alebo s platbou na dobierku.

V prípade projektovej objednávky produktov, ktoré nie sú na sklade, prosíme o uhradenie 50% hodnoty objednávky bankovým prevodom predom. Po pripísaní čiastky na náš bankový účet (deň podania objednávky) odošleme objednávku výrobcovi.

Spoločnosť Rovitex si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do uhradenia protihodnoty tovaru zákazníkom, a tak vlastnícke právo tovaru prechádza na zákazníka po úplnom uhradení protihodnoty tovaru.

Spôsob dodania a dodacie náklady

Spôsob dodania: kuriérskou službou GLS.

Dodacie náklady objednávky, v hodnote nedosahujúcej čiastku 25.000,- HUF, v súčasnosti činia netto 1.190,- HUF, pri objednávkach s hodnotou nad 25.000,- HUF dodacie náklady preberá spoločnosť Rovitex.    V prípade objednávky vzoriek a katalógu tapiet je hraničná hodnota objednávky netto 10.000,- HUF.

Pri dodatočnej dodávke, ak hodnota pôvodnej objednávky dosiahla hranicu dodania bez dodacích nákladov, za dodanie zvyšných produktov neúčtujeme dodacie náklady.

 

Pécs, dňa 24. apríla 2019