Neustále sledujeme verejné súťaže, pomáhame tak našim partnerom a klientom tým, že k projektom, napomáhajúcim neprestajný rozvoj a vzdelávanie, pomocou konkurzov prideľujeme aj zdroje.

Príjemcom súťaží pred podaním ponuky, počas vyhodnocovania, respektíve víťaznej ponuky je v prípade všetkých nižšie uvedených súťaží spoločnosť:

Rovitex Hungária Kft.

7631 Pécs, Reménypuszta 8.

Tel.: +36/72-547-100

Súťaže:

Sponzorovanie účasti spoločnosti Rovitex Hungária Kft. na zahraničných veľtrhoch v rokoch 2015, 2016, 2017.

Číslo kódu: GINOP-1.3.1-15-00258
Výška dotácie: 19 312 790,- HUF
Miera dotácie: 50%
Celkové náklady projektu: 38 625 581,- HUF

Sponzorujúca organizácia: Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministerstvo národného hospodárstva), 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Podpora vzdelávania na pracovisku pre mikro- a malé podniky
Číslo kódu: TÁMOP-2.1.3-2012
Stav: Uzavretá

Flexibilné pracovné miesta
Číslo kódu: TÁMOP-2.4.5-12/7-8
Stav: Prebieha realizácia

Odborná podpora fyzickej aktivity, slúžiacej upevneniu zdravia populácie a rozširovanie komunít voľnočasových športov
Číslo kódu: TÁMOP-6.1.2-12/11-2
Stav: Uzavretá

Budovanie skladu pre spoločnosť Rovitex Hungária Kft.
Číslo kódu: GOP-2.1.11/B-2012-0077
Stav: Prebieha realizácia

Celkové náklady projektu:261 306 973,- huf
Čiastka dotácie: 91 457 441.- HUF

Riadiaci úrad: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Národná agentúra pre rozvoj), 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638

Rozvoj pobočky spoločnosti Rovitex Hungária Kft.
Číslo kódu: DDOP-1.1.1/D-11-2011-0043
Stav: 2012. Uzavretá

Zavedenie systému podnikového managementu v spoločnosti Rovitex Hungária Kft.
Číslo kódu: GOP-2.2.3/09.2010-0275
Stav: 2010. Uzavretá

Spolupracujúca organizácia: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Národné centrum hospodárskeho rozvoja a.s.), 1139 Budapest, Váci út 83., tel.:06 40 200- 617
Riadiaci úrad: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Národná agentúra pre rozvoj), 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638

Nákup strojov pre spoločnosť Rovitex Hungária Kft.

Číslo kódu: GOP-2.1.1-08/A-2008-0867
Stav: Uzavretá

Spolupracujúca organizácia: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Národné centrum hospodárskeho rozvoja a.s.), 1139 Budapest, Váci út 83., tel.:06 40 200- 617